Cub in a tunnel

Scouting reportage. Welp rent door een netten tunnel. Fotograaf Sebastiaan Bors